Kullanım Şartları

"ULAK A.Ş. KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ"

ULAK A.Ş. KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

Bu mesafeli satış sözleşmesi (bundan sonra “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) ’nde; ULAK AŞ = ULAK Yazılım Teknoloji ve Taşımacılık A.Ş. Esentepe Mh. Dereboyu Cd. No1 34394 Şişli / İstanbul KULLANICI = Müşteriler TARAFLAR = ULAK AŞ ve müşteriler birlikte olarak anılacaktır.

MADDE 2 - SÖZLEŞME KONUSU

Bu sözleşmenin konusu; KULLANICININ talebiyle KULLANICI tarafından motosiklet ile taşımaya uygun olarak paketlenerek verilen GÖNDERİ ve UYGULAMA üzerinden talep edilen HİZMET/ÜRÜNLERİ, UYGULAMA altında kayıtlı kuryeler tarafından KULLANICININ belirttiği yere taşınmasıdır.

MADDE 3 - TANIMLAR

1-UYGULAMA​:Her türlü hakkı ve mülkiyeti ULAK Yazılım Teknoloji ve Taşımacılık A.Ş. ye ait ULAK adlı uygulamayı ifade eder.

2-KULLANICI​: ULAK uygulamasını kullanan kişiyi (müşteriyi) ifade eder. ​Kullanıcı, Gönderen ve Alıcı dışında üçüncü bir şahıs olabilir.

3-HİZMET/ÜRÜN​: Kullanıcı tarafından bir adresten diğer bir adrese yapılan taşıma hizmeti ve yine kullanıcı tarafından talep edilen, siparişi verilen herhangi bir ürünün satın alınıp taşınma hizmetini ifade eder.

4-GÖNDERİ​: Taşınan eşya ve evrakı ifade eder.

5-GÖNDEREN​: Kullanıcı tarafından belirlenen, taşınacak gönderi’nin alım adresindeki kişidir. Bazı durumlarda ödeme yapabileceğinden müşteri yerine de geçer.

6-ALICI​: Kullanıcı tarafından belirlenen, taşınacak gönderi'nin teslim adresindeki kişidir. Bazı durumlarda ödeme yapabileceğinden müşteri yerine de geçer.

7-KURYE​: Gönderi’yi bir adresten diğer bir adrese taşımakla yükümlü yaya, motosikletli yada otomobil kullanan kişidir.

8-MÜŞTERİ(LER)​: UYGULAMAnın kullanımında ödemeyi yapacak kişiyi ifade eder. Kullanıcı müşteri olabileceği gibi Gönderen ödemeli yada Alıcı ödemeli gönderilerde ödemeyi yapan taraf müşteri olacaktır. Kullanıcı, Gönderen ve Alıcı dışında üçüncü bir şahıs olabilir.

9-HİZMET BEDELİ​: KULLANICININ, UYGULAMA üzerinden talep ettiği GÖNDERİ teslimi ve HİZMET/ÜRÜN temini sırasında UYGULAMADA belirtilen ve KULLANICI tarafından UYGULAMADA onaylanarak kabul edilmiş olan toplam bedel.

MADDE 4 - TAŞIMA ESASLARI

4.1. KULLANICI, uygulama üzerinden KURYE ile ilgili lokasyon bilgisini VIP gönderilerde görüntüleyebilir ve gerektiğinde kuryeye telefon ile ulaşabilir. KULLANICI, gönderilerinin durumunu, geçmiş gönderilerini uygulama üzerinden takip edebilir. Teslim bilgilerine ulaşabilir, teslim edilmemiş gönderilerinin durumunu takip edebilir.

MADDE 5 - KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. KULLANICI, ULAK Kurye App adı ile bilgisayarlarda, akıllı telefonlara indirilerek kullanılabilecek olan uygulama dahilinde doldurulan kişisel bilgilerin (Ad, Soyad, TC Kimlik No, E-Posta, Adres, Telefon) hatasız olduğunu kontrol ederek, gerçek ve doğru olduğunu beyan/kabul eder.

5.2. KURYEye teslim edilen gönderinin yağışlı hava şartlarına dayanıklı, taşıma sırasında zarar görmeyecek nitelikte paketlenmesi ve kapalı şekilde teslim edilmesi KULLANICININ yükümlülüğüdür. Paketlemenin kusurlu yapılması nedeniyle gönderide ayıp ve hasar oluşmasında ULAK Yazılım Teknoloji ve Taşımacılık A.Ş.’nin sorumluluğu olmayacağını TARAFLAR kabul eder. Olağan bir kurye taşıması sırasında kırılabilecek, bozulabilecek, hasar görebilecek nitelikte hassas ürünlerin yeterli ve gerekli şekilde ambalajlanması ve paketlenmesinin sorumluluğu KULLANICIDADIR.

5.3. KULLANICI, paketin içine; kıymetli evrak, çek, senet, hisse senedi, tahvil ve benzeri değerli evraklar, altın ve gümüş gibi kıymetli madenler, para, Türk Ticaret Kanunu tarafından yasak edilen emtialar (Etrafına zarar verici, bozulabilir, kokan, yanıcı, patlayıcı, zehirli maddeler, kanunen yasaklanmış veya izne tabi maddeler) koymadığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.4. KULLANICI; gönderinin ALICISININ bilgilerini (Adı, Soyadı, Telefon, Tam adres, biliyorsa adres tarifi) ve gönderi içeriğine ilişkin belgeleri ve diğer önemli bilgileri tam ve doğru olarak ULAK Yazılım Teknoloji ve Taşımacılık A.Ş. ye bildirdiğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu bilgilerin yanlış ve eksik olmasından doğacak kusur, hasar ve başka nitelikte kayıpların sorumluluğu KULLANICI ya aittir.

5.5. GÖNDERİNİN muhteviyat gereği irsaliye ile taşınması gerekli ise irsaliyenin verilmesi KULLANICININ yükümlülüğündedir.

MADDE 6 - ULAK Yazılım Teknoloji ve Taşımacılık A.Ş.'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. ULAK Yazılım Teknoloji ve Taşımacılık A.Ş.’nin gönderinin hasarından sorumluluğu, gönderinin ULAK AŞ kuryesine bu sözleşmedeki şartlara uygun şekilde paketlenmiş ve teslim adresi açık olarak bildirilmiş şekilde teslim edilmesi ile başlar ve ALICI tarafından gönderinin ALICI tarafından kontrol edilerek teslim alınması ile biter. ALICI gönderiyi KURYEnin önünde açar ve kontrolünü yaparak teslim tutanağını imzalar, böylelikle ULAK Yazılım Teknoloji ve Taşımacılık A.Ş., sözleşmeye konu edimini eksiksiz olarak yerine getirilmiş olur.

6.2. Anayasa’nın 20. Maddesine göre özel hayatın gizliliği ilkesi gereğince KULLANICI/GÖNDEREN tarafından KURYE ye teslim edilen gönderilerin içeriğini ULAK Yazılım Teknoloji ve Taşımacılık A.Ş. denetlememektedir, KULLANICININ beyanlarını doğru kabul etmektedir.Bu sözleşmeye göre; ULAK Yazılım Teknoloji ve Taşımacılık A.Ş. nin gönderi içeriğini denetleme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak ULAK Yazılım Teknoloji ve Taşımacılık A.Ş. ; GÖNDERİ ile ilgili bir ihbar veya şüphe oluşması halinde görevlilerin huzurunda GÖNDERİNİN kontrol edilmesini sağlamak yetkisine sahiptir.

6.3. ULAK Yazılım Teknoloji ve Taşımacılık A.Ş., GÖNDERİNİN hasar görmesinden aşağıdaki tutarlarla sınırlı olarak sorumlu olacağını KULLANICI kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, aşağıda belirtilen NORMAL KURYE, EKSPRES KURYE ve VIP KURYE türlerini seçerken, göndereceği koyduğu eşyanın değerinin, bu KURYE türlerinin aşağıda belirtilen Taşıma Sorumluluğu tutarından yüksek olmadığını kabul etmektedir. GÖNDERİNİN değerinin bu belirtilen tutarlardan fazla olması halinde bu durumu açık olarak ve GÖNDERİNİN ULAK Yazılım Teknoloji ve Taşımacılık A.Ş. kuryesine teslim edilmesinden önce beyan edeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu nedenle, aşağıda belirtilen Taşıma Sorumluluğu değerinden fazla tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.3.1. NORMAL KURYE gönderilerinde GÖNDERİNİN zarar görmesi, çalınması, kaybolması durumlarında, gönderi taşıma ücretinin 5 katına kadar tutarı Taşıma Sorumluluğu kapsamında karşılanır.

6.3.2. EKSPRESS KURYE gönderilerinde GÖNDERİNİN zarar görmesi, çalınması, kaybolması durumlarında, gönderi içeriğine ilişkin ekonomik değerinin kanıtlanması durumunda taşınan ürün için 500.00.-TL ya kadar Taşıma Sorumluluğu kapsamında karşılanır. Her halükarda, taşıma esnasında hasar gören gönderinin tamiri mümkün ise ULAK Yazılım Teknoloji ve Taşımacılık A.Ş. nin sorumluluğu tamir bedeli ile sınırlıdır.

6.3.3. VIP KURYE; Gönderi içeriğine ilişkin ekonomik değerinin 1.000.00.-TL nin üzerinde olduğunun KULLANICI tarafından GÖNDERİNİN kuryeye tesliminden önce açık olarak beyan edilmesi halinde GÖNDERİ VIP kurye olarak taşınır. VIP KURYE olarak taşınan GÖNDERİNİN zarar görme, çalınma, kaybolma durumlarında, KULLANICI tarafından beyan edilen GÖNDERİ değerinin yüzde üçü sigorta ücreti olarak ayrıca tahsil edilir. Bu durumda KULLANICI tarafından beyan edilmiş olan ve sigortalanmış olan ürün bedelinin tamamı Taşıma Sorumluluğu kapsamında karşılanır. KULLANICININ beyan etmiş olduğu GÖNDERİ bedelinin yüksek olması halinde, ULAK AŞ'nin sorumluluk kabul etmediğini kullanıcı kabul eder ve GÖNDERİYİ teslim almaktan kaçınabileceğini KULLANICI kabul etmektedir.

6.3.4. Gönderinin paketi uygun yapılmış ve paket olarak zarar görmemiş gönderi içeriği ürün, eşya veya evrak sağlam kabul edilir.

MADDE 7 - TAŞIMA SÜRELERİ, FİYATLAR VE GÖNDERİ İPTALLERİ

7.1. ULAK Yazılım Teknoloji ve Taşımacılık A.Ş., KULLANICI’ya uygulama üzerindeki hizmetleri, uygulamada yer alan fiyatlar ve süreleri dahilinde KURYE hizmetleri verecektir.

7.2. Gönderinin belirtilen süreler dahilinde teslim edilebilmesi için gönderilecek içeriğin taşıma esasları belirtilen şekilde hazırlandıktan sonra KURYE çağrı yapılmalıdır. Aksi durumda ilk 5dk dan sonra bekleme ücreti talep edilir.

7.3. KULLANICI, KURYE çağrısı yaptığı andan itibaren bu çağrıyı iptal etmek isterse ilk 3dk içinde yapılan iptallerde ücret alınmaz. İlk 3dk dan sonraki çağrı iptallerinde uğrama ücreti talep edilir. Kurye çağrı iptal ücreti, gönderi taşıma ücretinin %50 si kadardır.

7.4. KURYE çağrısı, KULLANICI dan gönderi teslim alınıp, ALICI adresine doğru hareket halinde iken iptal edilmek istenirse, KURYE gönderen adresine geri dönüş yapacağı için gidiş ücreti kadar ilave dönüş ücreti talep edilecektir. Dönüş süresi için garanti verilmez.

MADDE 8 - ÖDEME

8.1. KULLANICI, uygulamayı kullanarak aldığı hizmetin karşılığının tamamını ödemekle yükümlüdür.

8.2. KULLANICI, hizmet bedelini uygulamadaki ödeme sistemi üzerinden kredi kartı ile ödeyebilir. Bunun dışında KURYE’ye hiçbir ödeme yükümlülüğü yoktur. KULLANICI, peşin ödeme yapmak istediğinde uygulama üzerinde belirtilen tutarı KURYE ye ödeyerek sistem üzerinden ödeme onay bilgisi talebiyle ödemesini sonuçlandırabilir. KULLANICI, GÖNDEREN yada ALICI olduğu durumlarda peşin ödeme yapabilir. Tahsilat için üçüncü bir adrese gidilmesi durumunda gidilecek mesafe için ekstra ücret talep edilir. (Peşin ödemeli gönderilerde iptal durumunda, iptal ücreti veya teslimde bekleme ücretinin tahsilatı bir sonraki gönderide tahsil edilir)

8.4. KULLANICI, bir defaya mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini uygulama üzerindeki hesabına ekler ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda tekrar ekleme gerektirmeden kullanılır. KULLANICI isterse birden fazla kredi kartını uygulama üzerindeki hesabına ekleyebilir.

8.5. Kullanılan kredi kartının limitinin yetersiz olduğu veya herhangi bir nedenle bu kart ile tahsilat yapılamadığı durumda, KULLANICI başka bir kredi kartı ile ödeme yapabilir.

8.6. Ödemenin kredi kartı ile yapılamaması durumunda, KULLANICI ücreti nakit olarak ödemekle yükümlüdür.

8.7. KULLANICI’nın kredi kartı bilgileri ULAK Yazılım Teknoloji ve Taşımacılık A.Ş. tarafından bilinmemekte olup, ödeme güvenliği iyzico tarafından sağlanmaktadır.

8.8. KULLANICI, gönderisini peşin ALICI veya GÖNDEREN ödemeli olarak gönderdiğinde, hizmet bedeli ALICI veya GÖNDEREN den tahsil edilemediği durumlarda, KULLANICI bu bedeli ödemeyi kabul ve taahhüd eder.